- - PENGESAHAN JAWAPAN AIMS - -

Tempoh : Jul hingga Okt 2019
Rujuk JADUAL AUDIT di bawah.

- - SOAL SELIDIK - -

Setiap PTJ perlu menghantar sekurang-kurangnya 3 soal selidik [Menu Soal Selidik]

Pengauditan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Secara Online

Baca

Pekeliling / Arahan / Peraturan Berkuatkuasa

 

Baca

Jadual Pengesahan Jawapan AIMS

 

Baca

Peringatan  


Untuk paparan terbaik, sila gunakan web browser berikut :


  1. 1. Mozilla Firefox Versi 24 dan ke atas