- - PENGAUDITAN AIMS 2020 - -

Tempoh PTJ Menjawab AIMS Telah Tamat Pada 24 April 2020
Skop Pengauditan : Januari - Disember 2019

- - PENGESAHAN JAWAPAN AIMS - -

Rujuk JADUAL AUDIT di bawah.

Pengauditan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Secara Online

Baca

Pekeliling / Arahan / Peraturan Berkuatkuasa

 

Baca

Jadual Pengesahan Jawapan AIMS

 

Baca

Peringatan  


Untuk paparan terbaik, sila gunakan web browser berikut :


  1. 1. Mozilla Firefox Versi 24 dan ke atas