- - PENGAUDITAN AIMS 2019 - -

Tempoh PTJ Menjawab AIMS : 9 - 28 Mei 2019
Skop Pengauditan : Januari-Disember 2018

- - PINDAAN SOALAN AIMS - -

- BHGN 3 : KAWALAN TERIMAAN -
Soalan 5.2 DIBATALKAN. Sila jawab YA.

*Soalan pada sistem telah dikemaskini.

- - PINDAAN SOALAN AIMS - -

- BHGN 5 : KAWALAN PERBELANJAAN -
Pembetulan Soalan 4.1 : "Laporan Bil/Invois (AP 103) dicetak serta diperiksa....."

*Soalan pada sistem telah dikemaskini.

- - PINDAAN SOALAN AIMS - -

- BHGN 7 : PENGURUSAN ASET DAN STOR -
Pembetulan Soalan 16.6 : "Stok dikeluarkan atas pemesanan melalui KEW.PS-7....."

*Soalan pada sistem telah dikemaskini.

- - PINDAAN SOALAN AIMS - -

- BHGN 7 : PENGURUSAN ASET DAN STOR -
Soalan 17.8 DIBATALKAN. Sila jawab YA.

*Soalan pada sistem telah dikemaskini.

- - SOAL SELIDIK & PROFIL PTJ - -

-SOAL SELIDIK-
Setiap PTJ perlu menghantar sekurang-kurangnya 3 soal selidik [Menu Soal Selidik]

-PROFIL PTJ- Baru!!
Setiap PTJ perlu KEMASKINI profil PTJ [Menu Profil PTJ]

- - CETAK SEBELUM HANTAR - -

Peg Pengesah boleh CETAK (untuk semak) sebelum Hantar.
Hanya selepas semua jawapan dimasukkan.
[Menu Pengesahan Jawapan]

- - PROSES ID PEG PENYEDIA BARU - -

1. Daftar online sendiri [Log Masuk > Daftar/Kemaskini ID]
2. PEG PENGESAH sahkan ID Peg Panyedia melalui EMEL
[Klik link pd emel, klik nama pegawai, klik SAH. Klik Close untuk Keluar.]
3. Tunggu Urus Setia AIMS sahkan
4. Semak emel. Terima ID melalui emel
MASALAH ID??
HUBUNGI U/S AIMS 03-40274474 / 4033 ATAU emel aims@mod.gov.my

Pengauditan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Secara Online

Baca

Pekeliling / Arahan / Peraturan Berkuatkuasa

 

Baca

Jadual Pengesahan Jawapan AIMS

 

Baca

Peringatan  


Untuk paparan terbaik, sila gunakan web browser berikut :


  1. 1. Mozilla Firefox Versi 24 dan ke atas