Accountability Index Monitoring System (AIMS)

Pengauditan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Secara Online

Pelaksanaan AIMS

Tempoh Online : 21-25 Mac 2016
Skop : Januari-Disember 2015

Taklimat AIMS

Tarikh : 8 Mac 2016
Tempat : Auditorium MinDef

Pengauditan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Secara Online

Baca

Pekeliling / Arahan / Peraturan Berkuatkuasa

 

Baca

Jadual Pengauditan AIMS

 

Baca

Peringatan  


Untuk paparan terbaik, sila gunakan web browser berikut :


  1. 1. Mozilla Firefox Versi 24 dan ke atas
  2. 2. Google Chrome
  3. 3. Internet Explorer Versi 9 dan ke atas