PERHATIAN!!!

PTJ BOLEH SEMAK JADUAL PENGESAHAN JAWAPAN AIMS PADA
MENU JADUAL AUDIT DI BAWAH.

PERHATIAN!!!

Semua PTJ dikehendaki menjawab SOAL SELIDIK PELAKSANAAN AIMS mulai 9 JULAI 2018.
Rujuk Menu Soal Selidik.

Pengauditan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Secara Online

Baca

Pekeliling / Arahan / Peraturan Berkuatkuasa

 

Baca

Jadual Pengesahan Jawapan AIMS

 

Baca

Peringatan  


Untuk paparan terbaik, sila gunakan web browser berikut :


  1. 1. Mozilla Firefox Versi 24 dan ke atas