PERHATIAN!

TEMPOH MENJAWAB AIMS OLEH PTJ : 23 FEBRUARI - 6 MAC 2015

HELPDESK AIMS

Sila semak DIREKTORI HELPDESK melalui Laman Web AIMS (Hubungi Kami>Direktori) untuk sebarang pertanyaan/masalah.

Pengauditan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Secara Online

Baca

Pekeliling / Arahan / Peraturan Berkuatkuasa

Baca

Jadual Pengauditan AIMS

Baca

Peringatan  


Untuk paparan terbaik, sila gunakan web browser berikut :


  1. 1. Mozilla Firefox Versi 24 dan ke atas
  2. 2. Google Chrome
  3. 3. Internet Explorer Versi 9 dan ke atas