PERHATIAN!!!

TEMPOH MENJAWAB AIMS DILANJUTKAN SEHINGGA 12 MAC 2015.
SEMUA PTJ DIMINTA SEMAK SEMULA JAWAPAN.
SEKIRANYA TERDAPAT JAWAPAN YANG MERAGUKAN, SILA HUBUNGI URUSETIA AIMS DENGAN KADAR SEGERA BAGI TINDAKAN PENGESAHAN SEMULA.

PERHATIAN!!!

TEMPOH MENJAWAB AIMS DILANJUTKAN SEHINGGA 12 MAC 2015.
SEMUA PTJ DIMINTA SEMAK SEMULA JAWAPAN.
SEKIRANYA TERDAPAT JAWAPAN YANG MERAGUKAN, SILA HUBUNGI URUSETIA AIMS DENGAN KADAR SEGERA BAGI TINDAKAN PENGESAHAN SEMULA.

PERHATIAN!!!

HUBUNGI URUSETIA AIMS MELALUI EMEL aims@mod.gov.my ATAU TELEFON 03-40274021 / 4470 / 4022 / 4033

Pengauditan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Secara Online

Baca

Pekeliling / Arahan / Peraturan Berkuatkuasa

Baca

Jadual Pengauditan AIMS

Baca

Peringatan  


Untuk paparan terbaik, sila gunakan web browser berikut :


  1. 1. Mozilla Firefox Versi 24 dan ke atas
  2. 2. Google Chrome
  3. 3. Internet Explorer Versi 9 dan ke atas