AIMS MinDef

Sebarang pertanyaan..Sila hubungi Urusetia AIMS melalui emel aims@mod.gov.my atau telefon 03-40274021 / 4470 / 4022 / 4033.

AIMS MinDef

Sebarang pertanyaan..Sila hubungi Urusetia AIMS melalui emel aims@mod.gov.my atau telefon 03-40274021 / 4470 / 4022 / 4033.

Pengauditan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Secara Online

Baca

Pekeliling / Arahan / Peraturan Berkuatkuasa

 

Baca

Jadual Pengauditan AIMS

 

Baca

Peringatan  


Untuk paparan terbaik, sila gunakan web browser berikut :


  1. 1. Mozilla Firefox Versi 24 dan ke atas
  2. 2. Google Chrome
  3. 3. Internet Explorer Versi 9 dan ke atas