PERHATIAN!!!

Terdapat gangguan capaian sistem AIMS pada 18 April 2015.
Sistem boleh dicapai mulai 19 April 2015.
Harap maklum.

PERHATIAN!!!

HUBUNGI URUSETIA AIMS MELALUI EMEL aims@mod.gov.my ATAU TELEFON 03-40274021 / 4470 / 4022 / 4033

Pengauditan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Secara Online

Baca

Pekeliling / Arahan / Peraturan Berkuatkuasa

Baca

Jadual Pengauditan AIMS

Baca

Peringatan  


Untuk paparan terbaik, sila gunakan web browser berikut :


  1. 1. Mozilla Firefox Versi 24 dan ke atas
  2. 2. Google Chrome
  3. 3. Internet Explorer Versi 9 dan ke atas