PERHATIAN!!!

Setiap PTJ dikehendaki menjawab SOAL SELIDIK PELAKSANAAN AIMS.
Sila log masuk sistem AIMS, dan pilih Menu Soal Selidik.

PERHATIAN!!!

Setiap PTJ dikehendaki menjawab SOAL SELIDIK PELAKSANAAN AIMS.
Sila log masuk sistem AIMS, dan pilih Menu Soal Selidik.

PERHATIAN!!!

Setiap PTJ dikehendaki menjawab SOAL SELIDIK PELAKSANAAN AIMS.
Sila log masuk sistem AIMS, dan pilih Menu Soal Selidik.

Pengauditan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Secara Online

Baca

Pekeliling / Arahan / Peraturan Berkuatkuasa

 

Baca

Jadual Pengauditan AIMS

 

Baca

Peringatan  


Untuk paparan terbaik, sila gunakan web browser berikut :


  1. 1. Mozilla Firefox Versi 24 dan ke atas